Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2022.

26/02/2020 10:26 Số lượt xem: 127
Ngày 25/02/2020, Chi bộ  Văn phòng Sở Xây dựng đã tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Tài, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng cùng một số khách mời và toàn bộ đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng lần thứ XXIV là sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ, đảng viên Văn phòng Sở, diễn ra trong không khí cả nước thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, 90 năm ngày thành Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thời điểm ngành Xây dựng Bắc Ninh được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị để thực hiện mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại hội chi bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017÷2020; Quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020÷2022. Thảo luận tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng Bắc Ninh lần thứ XXI; Bầu Ban chấp hành chi bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020÷2022.

Hiện tại Chi bộ có 33 đảng viên (32 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị), trong đó đảng viên là Lãnh đạo Sở 04 đồng chí, 14 đảng viên là Lãnh đạo phòng chuyên môn; tuổi đời trung bình khoảng 38 tuổi (trong đó tỷ lệ đảng viên trẻ cao), về cơ cấu 98% có trình độ đại học trở lên (trong đó trên đại học khoảng 70%). Đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp 08 đồng chí (chiếm tỷ lệ 24%), trung cấp 15 đồng chí (chiếm tỷ lệ 45,5%).

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở, tập thể Lãnh đạo Sở Xây dựng và sự hưởng ứng nhiệt tình, có trách nhiệm và sự đoàn kết nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể. Các đảng viên là lực lượng nòng cốt, tiền phong gương mẫu trong mọi hoạt động của cơ quan; có năng lực, trình độ chuyên môn tốt, năng động, sáng tạo, bản lĩnh chính trị vững vàng…; có sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Chi bộ.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành các nhiệm vụ về chính trị, an ninh - quốc phòng quan trọng sau:

Một là, Đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng theo hướng thực hiện tổ chức không gian kinh tế đô thị trên phạm vi toàn tỉnh, từng bước tiến tới xây dựng đô thị Bắc Ninh là đô thị thông minh trong mối quan hệ cơ cấu kinh tế và cấu trúc không gian của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô. Quy hoạch và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “Hiện đại, văn hóa, tri thức và đô thị thông minh”. Tập trung lập mới, điều chỉnh các Quy hoạch đô thị Chờ và vùng phụ cận, đô thị Trung Kênh, đô thị Lâm Thao, điều chỉnh QHC nông thôn mới theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, quản lý phát triển nông thôn gắn với Chương trình phát triển đô thị của tỉnh.

Hai là, Tăng cường quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị theo hướng kiến trúc hiện đại, có bản sắc văn hóa của Bắc Ninh, có nhiều công trình kiến trúc hợp khối, cao tầng, hiện đại, kiến trúc đẹp, khái quát được các nét đặc trưng của văn hóa Bắc Ninh, chú trọng bảo tồn và phát huy các công trình kiến trúc cổ; giữ gìn và phát triển nhiều không gian xanh, mặt nước gắn với các khu đô thị du lịch, sinh thái như Phật Tích, Núi Dạm, Thiên Thai, hành lang xanh sông Đuống, sông Ngũ Huyện Khê, sông Cầu.

Ba là, Phát triển đô thị với trọng tâm là phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bảo vệ cảnh quan, môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy hoạch và xây dựng các đô thị, khu đô thị, khu nhà ở, công trình thông minh, từng bước tiến tới xây dựng đô thị Bắc Ninh là đô thị thông minh. Phát triển kinh tế đô thị, phát triển đô thị gắn với phát triển công nghiệp, phát triển các khu vui chơi giải trí có quy mô lớn và các khu đô thị lớn có chất lượng. Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng đô thị, thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu nhà ở; nâng cấp các đô thị Yên Phong lên thị xã, thị xã Từ Sơn lên thành phố; nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh vào năm 2022 đạt khoảng 48%, phấn đấu tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng dùng nước máy sạch khoảng 93%.

Bốn là, Đẩy mạnh Chương trình phát triển nhà ở đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sử sụng đất; phát triển các tòa nhà hỗn hợp, tòa nhà chung cư, tăng tỷ lệ hộ gia đình ở nhà chung cư, tạo bộ mặt kiến trúc đô thị khang trang, hiện đại, cao tầng; chú trọng phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở công nhân với đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí, trường học, cơ sở y tế, các khu thương mại, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu về nhà ở cho các đối tượng người thu nhập thấp, công nhân các KCN. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ người có công, phấn đấu hoàn thành sớm hơn so với quy định của Chính phủ.

Năm là, Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất VLXD không nung, thúc đẩy sản xuất các loại vật liệu, vật tư, cấu kiện xây dựng với công nghệ hiện đại, tiên tiến theo hướng tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo; tăng cường quản lý chất lượng VLXD từ khâu sản xuất, lưu thông đến chân công trình.

Sáu là, Công tác quản lý ĐTXD công trình được điều chỉnh, phân công phân cấp theo hướng sát với năng lực quản lý của từng cấp, tăng cường sự tham gia giám sát của cộng đồng. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế BVTC+Dự toán; nâng cao công tác quản lý lượng công trình trên địa bàn, chú trọng chất lượng kiểm tra công trình trong thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng, có nhiều công trình chất lượng cao, công trình xanh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án sử dụng vốn NSNN và công tác quản lý trật TTXD trên địa bàn, đẩy lùi tình trạng vi phạm TTXD, kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý TTXD trên địa bàn theo chỉ thị số 06/CT-UBND và Quyết định số 125/2014/QĐ-UBND.

Bảy là, Cùng với quản lý và phát triển đô thị, công tác quản lý xây dựng phải tập trung quản lý thực hiện quy hoạch và phát triển nông thôn gắn với Chương trình phát triển đô thị của tỉnh; kiểm soát quá trình “Đô thị hóa” ở nông thôn theo đúng định hướng phát triển. Khắc phục tình trạng quản lý còn nhiều hạn chế đối với các dự án ĐTXD ở nông thôn.

Tám là, Đẩy mạnh CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, phấn đấu đến năm 2025 hơn 100% TTHC đạt mức độ 3, hơn 10% TTHC đạt mức độ 4. Nâng cao nhận thức, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân, làm hài lòng nhân dân. Công bố công khai các quy hoạch xây dựng, các công trình, dự án ĐTXD, minh bạch hóa tiếp cận thông tin quy hoạch.

Chín là, Thực hiện tốt các chương trình, đồ án, đề án văn bản QPPL, các chỉ tiêu phát triển của ngành Xây dựng đến năm 2025. Tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy định phân công, phân cấp quản lý các lĩnh vực của ngành.

Mười là, Tiếp tục thực hiện sắp xếp tinh giảm bộ máy của Sở Xây dựng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo hướng nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về xây dựng; Thực hiện tốt công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự trong cơ quan Sở Xây dựng, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt tiếp công dân.