CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG - PHẦN XÂY DỰNG QUÝ IV NĂM 2022 và NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH (Công bố kèm theo Quyết định số 32/QĐ-SXD ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh)

19/04/2023 14:50 Số lượt xem: 14373

Thông tin chi tiết xem tại đây