Công bố giá Số 01/2016

12/04/2016 02:10 Số lượt xem: 16
Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện

 

Sau khi khảo sát thị trường, Liên Sở Xây dựng - Tài chính công bố bảng giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng từ ngày 15 tháng 3 năm 2015 khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện để các chủ đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham khảo trong việc lập dự toán xây dựng công trình.

Tải tại đây/documents/57404/5298983/Cong+bo+gia+VLXD+so+01_2016+.pdf/494b749c-ba9f-45e7-b79f-d83cf5e31419