Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 đến hiện trường xây dựng Số 05/2016/CBLS-XD-TC ngày 03/10/2016

05/10/2016 08:50 Số lượt xem: 37

Sau khi khảo sát thị trường, liên Sở Xây dựng - Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, và các huyện tháng 9 như sau:

 

 

1. Bảng giá vật liệu xây dựng một số loại vật liệu chủ yếu có biến động giá trong tháng 9 những loại vật liệu xây dựng khác vẫn giữ nguyên theo Công bố giá số 03/2016/CBLS-XD-TC ngày 14/7/2016 của liên Sở Xây dựng-Tài chính.

2. Giá những loại vật liệu xây dựng có trong công bố tại khu vực thành phố Bắc Ninh mà các huyện, thị xã không có thì có thể vận dụng như ở thành phố Bắc Ninh. Trường hợp giá vật liệu xây dựng tại thời điểm lập dự toán, lập giá gói thầu có biến động (tăng hoặc giảm) so với giá công bố thì chủ đầu tư tự xác định giá theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và kịp thời phản ánh thông tin về Sở Xây dựng.

3. Chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn và các nhà thầu khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, yêu cầu thiết kế và quy định quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và và xác định giá vật liệu phù hợp với mặt bằng thị trường, đảm bảo mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

4. Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin giá theo công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và đúng các quy định hiện hành.

Giá VLXD tại trung tâm các huyện, thị xã đã tính với bán kính 2km, trung tâm thành phố Bắc Ninh đã tính với bán kính 3km, cụ thể như sau:

- Thành phố Bắc Ninh: Lấy ngã 6 giao đường Lý Thái Tổ và đường Trần Hưng Đạo (QL18) làm trung tâm.

- Thị xã Từ Sơn: Lấy ngã 3 giao đường Tỉnh lộ 295B (QL1A cũ) và đường Lý Thái Tổ làm trung tâm (cạnh Bưu điện Từ Sơn).

- Huyện Tiên Du: Lấy ngã 4 giao đường Tỉnh lộ 295B (QL1A cũ) và đường Nguyễn Đăng Đạo (Tỉnh lộ 270) làm trung tâm (cạnh Bưu điện Tiên Du).

- Huyện Yên Phong: Lấy ngã 4 giao đường Tỉnh lộ 286 và Tỉnh lộ 295 làm trung tâm.

- Huyện Quế Võ: Lấy ngã 4 giao đường QL18 và Tỉnh lộ 279 làm trung tâm (cạnh Bưu điện Quế Võ).

- Huyện Thuận Thành: Lấy ngã 4 giao đường QL38 và QL17  làm trung tâm.

- Huyện Gia Bình: Lấy ngã 4 giao đường QL17 và Tỉnh lộ 280 làm trung tâm.

- Huyện Lương Tài: Lấy ngã 4 giao đường Tỉnh lộ 280, Tỉnh lộ 281 và Tỉnh lộ 284 làm trung tâm (cạnh Hồ nước).

 

Chi tiết tải tại đây : /documents/57404/5298983/05-2016-CBLS-XD-TC-1.signed.pdf/7727d869-b6f8-4556-8b93-43202af8e554