Cung cấp thông tin giá vật tư, vật liệu xây dựng để công bố giá VLXD tháng 01/2020 (Quí I/2020).

30/12/2019 10:09 Số lượt xem: 153

Liên Sở: Xây dựng - Tài chính đang tiến hành khảo sát, tổng hợp, xây dựng Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2020 (Quí I/2020), đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh VLXD gửi thông tin giá bán tại thời điểm từ ngày 01/01/2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cụ thể như sau:

1. Nội dung và số lượng Hồ sơ đăng ký niêm yết giá VLXD thực hiện theo Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 03/9/2014 của Sở Xây dựng (được đăng tải trên website Sở Xây dựng tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn - Hướng dẫn biểu mẫu Sở Xây dựng).

Đối với các doanh nghiệp đã đăng ký niêm yết giá trên công bố giá liên Sở Xây dựng-Tài chính tháng 10/2019 (quí IV) chỉ cần gửi bảng báo giá VLXD áp dụng từ ngày 01/01/2020 và yêu cầu gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng địa phương hoặc Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng địa phương nơi đơn vị nằm trên địa bàn để kiểm tra.

2. Thời gian, địa điểm gửi thông tin giá VLXD

Thời gian: Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 15/01/2020

Địa chỉ: Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Bắc Ninh - Số 25, đường Kinh Dương Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân gửi hồ sơ đăng ký niêm yết giá vật liệu xây dựng về Sở Xây dựng Bắc Ninh để xem xét, tổng hợp, xây dựng công bố giá tháng 01 năm 2020 (Quí I/2020) theo đúng thời gian quy định (đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: nguyen71.sxd@gmail.com; SĐT 0983.033955 - Đ/c Nguyên), sau thời gian trên nếu các đơn vị, doanh nghiệp không gửi coi như không đăng trên Công bố giá VLXD liên Sở Xây dựng-Tài chính tỉnh Bắc Ninh./.