Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

24/06/2022 08:59 Số lượt xem: 18

Thông tin chi tiết xem tại đây