Giới thiệu các Đơn vị sự nghiệp

23/12/2015 20:02 Số lượt xem: 9303
Giới thiệu các Đơn vị sự nghiệp

1

Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh Email:ttqhdtnt.sxd@bacninh.gov.vnĐiện thoại: 0241.3812.810

2

Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng

Địa chỉ: Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh

Email: ttkdclktxd.sxd@bacninh.gov.vn

Điện thoại: 0241.3854.373

3

Ban quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 70, đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

 

sxd
Nguồn: BBN