Hướng dẫn Thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng mức độ 3, mức độ 4

09/10/2019 07:29 Số lượt xem: 297
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức mức độ 3, mức độ 4

1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ, thành phần hồ sơ bao gồm các tài liệu như quy định tại Khoản 14 (đối với cá nhân), Khoản 23 (đối với tổ chức), Điều 1, NĐ 100/NĐ-CP, các tài liệu phải là tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính.

2. Nộp hồ sơ.

 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ truy cập: http://dvc.bacninh.gov.vn. Cụ thể như sau:

a) Đăng ký tài khoản Tổ chức/Công dân (nếu chưa có tài khoản)

Bước 1: Truy cập vào trang dvc.bacninh.gov.vn

Bước 2: Chọn nút “Đăng ký” trên màn hình

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin đăng ký phần có dấu *

Bước 4: Nhấn nút “ Đăng ký tài khoản”

(Trường hợp Tổ chức/Công dân đã có tài khoản trên hệ thống, hệ thống sẽ duy trì để sử dụng cho những lần tiếp sau)

b) Kích hoạt tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào Email đã đăng ký tài khoản Tổ chức/Công dân.

Bước 2: Email nhận được thông báo từ hệ thống dvc.bacninh.gov.vn. Nhấn vào link để kích hoạt tài khoản.

Bước 3: Nhận thông tin tài khoản và mật khẩu qua email.

c) Nộp hồ sơ

Bước 1: “Đăng nhập”  trên trang http://dvc.bacninh.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Bước 2: Chọn thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 3: Nhấn nút “Nộp hồ sơ” trên từng thủ tục để nộp hồ sơ và thực hiện  nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu bao gồm tải lên các tài liệu dạng file (nếu có).

Bước 4: Nhấn nút “Nộp hồ sơ” để hoàn thành việc nộp hồ sơ

Ngoài ra với mục “Quản lý hồ sơ”, Tổ chức/Công dân có thể xem chi tiết hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ, rút hồ sơ…

(Lưu ý: Đối với dịch vụ công mức độ 3 khi nhận kết quả tại Bộ phận một cửa, Tổ chức/Công dân phải mang hồ sơ gốc (hồ sơ theo quy định tại Khoản 14 (đối với cá nhân), Khoản 23 (đối với tổ chức), Điều 1, NĐ 100/NĐ-CP để đối chiếu; đối với dịch vụ công mức độ 4 Tổ chức/Công dân phải ký số trên file hồ sơ gửi kèm. Trong quá trình nộp hồ sơ nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ bà Nguyễn Thị Hiên để được hướng dẫn, số điện thoại: 0888.663.988).

3. Nộp lệ phí.

3.1. Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính.

- Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: cấp mới là 1.000.000 đồng/chứng chỉ; cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh là 500.000 đồng/chứng chỉ.

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: cấp mới là 300.000 đồng/chứng chỉ; cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh là 150.000 đồng/chứng chỉ.

3.2. Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí bằng một trong các hình thức sau:

a) Nộp trực tiếp tại tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

b) Thanh toán trực tuyến.

4. Nhận kết quả.

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. Hoặc có thể liên hệ với nhân viên Bưu điện trực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Số điện thoại: 0946500568) để được hướng dẫn nhận kết quả qua đường Bưu điện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Sở Xây dựng để được hướng dẫn./.