Lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề đợt 1/2022

30/12/2021 10:57 Số lượt xem: 445

Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 01.2022) như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 04/01/2022 (thứ Ba).

- Tại Phòng sát hạch, tầng M (tầng lửng), Sở Xây dựng Bắc Ninh.

Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.822.460, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch

- Thực hiện theo Điều 77, Điều 78, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ câu hỏi sát hạch theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

3. Thành phần dự sát hạch: Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Bắc Ninh tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn (có danh sách kèm theo)

4. Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (300.000 đồng/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; tài khoản và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên.

5. Yêu cầu

- Cá nhân mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước để đối chiếu;

- Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, cá nhân tham dự sát hạch phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 tiếng;

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và địa điểm sát hạch.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Danh sách các cá nhân dự sát hạch (đợt 01.2022)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lĩnh vực sát hạch

Ghi chú

1

Nguyễn Lưu Sơn

28/02/1986

Thiết kế quy hoạch xây dựng

2

Nguyễn Văn Toán

12/10/1984

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

3

Trần Viết Khánh

18/8/1987

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

4

Hoàng Quốc Việt

09/6/1981

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

5

Lê Đình Túy

02/11/1989

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

6

Nguyễn Bá Cương

05/02/1978

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

7

Nguyễn Đình Thiện

16/01/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

8

Nguyễn Mạnh Chiến

30/8/1982

Thiết kế quy hoạch xây dựng

9

Nguyễn Quang Toàn

24/10/1960

Khảo sát địa hình

10

Nguyễn Văn Cường

19/5/1977

1. Thiết kế xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

11

Trần Thái Hà

13/02/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

12

Nguyễn Văn Tuấn

20/10/1977

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

13

Nguyễn Văn Thương

07/8/1966

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

14

Nguyễn Thị Hoài Thu

03/9/1992

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn

15

Nguyễn Sỹ Tính

25/10/1982

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

16

Nguyễn Hữu Cường

06/01/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Định giá xây dựng

17

Nguyễn Đình Công

23/10/1973

Thiết kế kết cấu công trình

18

Võ Huy Hoàng

18/11/1984

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

19

Phạm Tiến Dũng

10/8/1959

1. Thiết kế quy hoạch xây dựng

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

4. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

20

Nguyễn Hoàng Nam

13/7/1994

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

21

Nguyễn Quốc Hùng

06/11/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Định giá xây dựng

22

Bùi Văn Liệu

24/02/1992

1. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

23

Nguyễn Thị Chín

09/6/1984

Định giá xây dựng

24

Nguyễn Mậu Trường

21/01/1995

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

25

Nguyễn Tiến Mạnh

22/01/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

26

Trần Văn Tới

20/5/1981

1. Khảo sát địa hành

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

3. Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước, xử lý chất thải rắn