Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành và Yên Phong

05/11/2021 14:06 Số lượt xem: 855

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành và Yên Phong cùng quy mô 300 giường bệnh.

Theo đó, dự án Trung Tâm Y tế huyện Thuận Thành triển khai trên khu đất sau khi mở rộng có diện tích khoảng 4,8ha (mở rộng 2,6ha) quy mô 300 giường bệnh. Các hạng mục xây dựng mới gồm: Khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ (1 khối cao 6 tầng, 1 khối cao 9 tầng) với tổng diện tích sàn khoảng 172.79,2m2; Khối nhà truyền nhiễm, cao 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 1.695,9m2; Nhà tang lễ quy mô 1 tầng, diện tích khoảng 541,98m2 và các hạng phụ trợ (Nhà bảo vệ, nhà để xe, trạm bơm + khí Oxy, trạm điện, bể nước ngầm). Các hạng mục cải tạo, sửa chữa gồm: Khoa Dược và khoa Dinh dưỡng; phá dỡ các khoa: Ngoại sản, Đông y, Nội nhi, Truyền nhiễm, nhà cầu. Cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; trang thiết bị công trình.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 315,7 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 168.000.000.000 đồng. Phần còn lại từ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian thực hiện dự án năm 2022 - 2025.

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Yên Phong quy mô 300 giường bệnh thực hiện trên khu đất có diện tích khoảng 26.102,2 m2,  gồm các hạng mục: Xây dựng mới khối nhà cao 9 tầng và một số hạng mục phụ trợ (nhà đặt máy phát điện, cổng tường rào, bể nước sinh hoạt kết hợp bể nước PCCC, móng, nền và lắp dựng nhà xe di chuyển); cải tạo các khối nhà hiện trạng (các nhà A, E1, E2,  C1 và nhà Dinh dưỡng); phá dỡ các nhà đã xuống cấp (các nhà B, C2, y tế dự phòng, dân số, một số đoạn nhà cầu, nhà xe cạnh nhà đặt máy phát điện); di chuyển nhà xe trước khối nhà truyền nhiễm; cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và các hạng mục phụ trợ; trang thiết bị công trình.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 316,7 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 168 tỷ đồng, còn lại từ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2022 - 2025.


 

Phối cảnh tổng thể dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Yên Phong.

Nguồn: BaoBacNinh