Rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

30/05/2023 14:07 Số lượt xem: 3495

Sáng 30/5, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tính đến ngày 28/5, nhiều nội dung hồ sơ Quy hoạch tỉnh đã được bổ sung, cập nhật nhưng vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành như: hệ thống bản đồ, quy hoạch Điện lực, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia... Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động có đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy mô dự án Sân bay và doanh trại Trung đoàn Không quân Công an nhân dân tại huyện Gia Bình (điều chỉnh mở rộng diện tích khoảng 120ha). Tuy nhiên, với văn bản pháp lý hiện nay, chưa có cơ sở để tích hợp các nội dung trên vào Quy hoạch tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn.

Đơn vị tư vấn đã báo cáo giải trình liên quan đến các nội dung của Sở Xây dựng, Sở Công thương về quy hoạch Điện lực, thang điểm đáp ứng tiêu chí đô thị loại I; công tác phối hợp với các Sở ngành để cập nhật, bổ sung các nội dung còn thiếu…

Tại Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, gửi lại chậm nhất trước ngày 02/6; các Sở, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát, gửi ý kiến phản hồi để đơn vị tư vấn hoàn thiện; thực hiện ngay việc khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia. Đối với hệ thống bản đồ, đơn vị tư vấn phải phối hợp, làm việc trực tiếp với các Sở, ngành để đảm bảo sự thống nhất giữa nội dung báo cáo quy hoạch với hệ thống bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch...

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân.

Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành chức năng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn giao Sở Xây dựng báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề liên quan đến các quy hoạch phát sinh, nhất là bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án Sân bay và doanh trại Trung đoàn Không quân Công an nhân dân; các Sở, ngành khẩn trương gửi dữ liệu hệ thống bản đồ để đơn vị tư vấn bổ sung vào hồ sơ quy hoạch.

Giám đốc Sở Công thương Trần Ngọc Thực.

Đối với đơn vị tư vấn cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện hồ sơ gửi các ngành chức năng; bố trí chuyên gia làm việc với các Sở, ngành giải quyết những vướng mắc liên quan nội dung Quy hoạch tỉnh trong ngày 06/6. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh phân công cụ thể từng thành viên rà soát các nội dung mà đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện sau buổi làm việc.

Trên tinh thần quyết liệt, khẩn trương hoàn thiện các nội dung Quy hoạch tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu đúng ngày 14/6, đơn vị tư vấn và các ngành chức năng phải hoàn thiện nội dung hồ sơ Quy hoạch tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử BN