Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 6.2021)

06/09/2021 13:42 Số lượt xem: 1385

Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 6.2021) như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 9/9/2021(thứ Năm).

- Tại Phòng sát hạch, tầng M (tầng lửng), Sở Xây dựng Bắc Ninh.

Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.822.460, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch

- Thực hiện theo Điều 77, Điều 78, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ câu hỏi sát hạch theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

3. Thành phần dự sát hạch: Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Bắc Ninh tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn (có danh sách kèm theo)

4. Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 đồng/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; tài khoản và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên.

5. Yêu cầu

- Cá nhân mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước để đối chiếu;

- Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, cá nhân tham dự sát hạch phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 tiếng;

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và địa điểm sát hạch.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Danh sách các cá nhân dự sát hạch (đợt 5.2021)

(kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày       /9/2021 của Sở Xây dựng)

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lĩnh vực sát hạch

Ghi chú

1

Tạ Văn Quyết

01/4/1987

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

 

2

Bùi Xuân Nguyên

17/11/1979

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

 

3

Nguyễn Mậu Minh

22/10/1992

Định giá xây dựng: Hạng III

 

4

Trần Thanh Khiêm

25/4/1978

Quản lý dự án: Hạng III

 

5

Ngô Văn Tuấn

15/9/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

 

6

Nguyễn Mạnh Cường

08/8/1979

Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II

 

7

Nguyễn Phương Chính

08/11/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III