SỞ XÂY DỰNG LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẢN

21/10/2022 15:51 Số lượt xem: 13794

Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Sở Xây dựng Bắc Ninh có buổi làm việc với Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do đồng chí Nguyễn Tri Thức - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Chuyên đề và Chuyên san làm Trưởng Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tiếp và làm việc với Đoàn. Cùng tiếp Đoàn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn và một số bộ phận liên quan.

Báo cáo sơ bộ với Đoàn, đồng chí Giám đốc Sở khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, định hướng và chiến lược trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị, đầu tư xây dựng hạ tầng khung, công tác quy hoạch và phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Tri Thức nêu và gợi ý về một số vấn đề Sở cần quan tâm trong quá trình phát triển, rút kinh nghiệm từ một số đô thị phát triển trước.

Thay mặt Sở Xây dựng, đồng chí Nguyễn Việt Hùng làm rõ thêm một số vấn đề trọng tâm trong giai đoạn trung và dài hạn; cám ơn Tạp chí Cộng sản, cá nhân đồng chí Nguyễn Tri Thức cùng các đồng chí trong Đoàn đã quan tâm đến lĩnh vực quản lý của Sở, mong muốn được phối hợp với Tạp chí để thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá về định hướng và chủ trương phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

 

Toàn cảnh hội nghị