SỞ XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÂN TÍCH CHỈ SỐ DCCI NĂM 2022

15/02/2023 14:46 Số lượt xem: 4425

Sáng ngày 13 tháng 02 năm 2023, Sở Xây dựng phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế xã hội Bắc Ninh tổ chức Hội nghị phân tích chỉ số DDCI Bắc Ninh năm 2022 và các chỉ số chất lượng quản trị địa phương. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, TUV, Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế xã hội Bắc Ninh đồng chủ trì Hội nghị.

Phân tích chuyên sâu về các chỉ số DCCI tỉnh Bắc Ninh và các chỉ số của Sở Xây dựng, đồng chí Nguyễn Phương Bắc đã đánh giá khách quan những thành tựu của tỉnh Bắc Ninh nói chung và của Sở Xây dựng nói riêng. Thông qua kết quả khảo sát, đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Xây dựng trong những năm vừa qua (năm 2022 Sở Xây dựng đứng đầu cả tỉnh về cải cách hành chính); đồng thời gợi ý với Sở Xây dựng về những giải pháp từ tổng thể đến chi tiết nhằm nâng cao các chỉ số chất lượng quản trị địa phương trong thời gian tới.

Thay mặt Sở Xây dựng, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đã chỉ ra những việc đã làm được, những việc chưa làm được trong năm 2022; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong việc cải cách thủ tục hành chính của Sở Xây dựng, đặc biệt là việc minh bạch, công khai các thông tin về quy hoạch và thị trường bất động sản trên môi trường số.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng yêu toàn thể cán bộ, công chức của Sở Xây dựng nghiêm túc xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra về cải cách hành chính, nâng cao chỉ số DCCI.