Tăng cường công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và bàn giao Hạ tầng kỹ thuật các dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

25/10/2022 14:17 Số lượt xem: 548

Ngày 24/10/2022, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1901/SXD-Ttr về việc đôn đốc tăng cường công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ và bàn giao hạ tầng kỹ thuật các dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn một số dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất chậm triển khai, chậm bàn giao cho địa phương quản lý . Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 20/10/2022 về một số kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022. Sở Xây dựng đã đôn đốc các chủ đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh một số nội dung:

1. Đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và hoàn thành theo dự án được duyệt; kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp chây ỳ, chậm tiến độ theo quy định. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, đặc biệt do vướng mặt bằng thi công (di chuyển đường điện, di dời mộ, tái lấn chiếm…).

2. Đối với các dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành thì sớm tổ chức triển khai công tác kiểm tra chất lượng, nghiệm thu hoàn thành, quyết toán và bàn giao cho địa phương quản lý.

3. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các dự án trước và sau khi tiếp nhận bàn giao công trình; kịp thời phát hiện, xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (lưu ý các trường hợp xây dựng chưa đủ điều kiện khởi công, xây không đúng mẫu nhà, mái che, mái vẩy…).

Yêu cầu chủ đầu tư các dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh tập trung nguồn lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật đối với việc chậm triển khai thi công hoàn thành, bàn giao công trình theo quy định.

Ảnh minh hoạ
 

 

 

Phòng Hành chính tổng hợp