Tăng cường công tác quản lý cây xanh trên địa bàn

24/06/2020 14:39 Số lượt xem: 13
Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có tình trạng cây gãy cành, đổ (do mưa bão) gây thiệt hại về tài sản của người dân. 

Trước tình trạng trên, để đảm bảo an toàn về người và tài sản, đặc biệt trong mùa mưa bão, Sở Xây dựng yêu cầu UBND các huyện, thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh chỉ đạo đơn vị quản lý cây xanh tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh trên địa bàn mình quản lý (cây xanh đường phố, trong công viên, trường học, trụ sở cơ quan...), có giải pháp gia cố thân cây (đặc biệt là các cây mới trồng, rễ nông), cắt tỉa cành bị sâu, mục, có nguy cơ gãy, chặt hạ các cây chết. Sau mỗi trận mưa bão lớn tiếp tục rà soát để đánh giá mức độ ảnh hưởng và có biện pháp xử lý phù hợp. Từng bước xây dựng kế hoạch thay thế các cây có nguy cơ gãy đổ cao do tác động của mưa bão.

 

Văn phòng Sở