Tăng cường phát triển nhà ở xã hội, tạo bộ mặt kiến trúc đô thị hiện đại

21/10/2022 18:04 Số lượt xem: 13415

Để hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở năm 2022, Sở Xây dựng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các huyện, thành phố hỗ trợ 262 hộ nghèo trong toàn tỉnh cải thiện về nhà ở nhằm giải quyết cơ bản tình trạng nhà ở dột nát, hư hỏng nặng; đảm bảo sau khi hỗ trợ các hộ xây dựng được nhà ở an toàn, góp phần ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Trước đó, toàn tỉnh hoàn thành hỗ trợ về nhà ở cho 879 hộ người có công, hộ nghèo theo đề án được UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 594 và 595 ngày 25 – 9 – 2019.

Ngoài ra, Sở Xây dựng hoàn thiện, trình UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư  4 dự án nhà ở xã hội làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân KCN. Thường xuyên rà soát quy hoạch xây dựng để tăng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo quy định; chủ động kiểm tra, tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa các dự án nhà ở vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người dân…

Thời gian tới,  Sở Xây dựng đề xuất đẩy mạnh phát triển các tòa nhà hỗn hợp, cao tầng, tăng tỷ lệ hộ gia đình ở nhà chung cư, tạo bộ mặt kiến trúc đô thị khang trang, hiện đại; tiếp tục phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở công nhân tại các KCN với đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao, trường học, cơ sở y tế, các khu thương mại, dịch vụ. Tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo đề án được phê duyệt…

 

Thành phố Bắc Ninh đang thu hút được nhiều dự án nhà ở xã hội, chung cư cao tầng, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân.

Nguồn: Báo Bắc Ninh