Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư

25/10/2022 13:52 Số lượt xem: 289

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) thời gian qua được nâng cao và đi vào chiều sâu. Nhất là việc triển khai Kế hoạch đầu tư công hàng năm và trung hạn được chú trọng vào xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Từ đó, góp phần cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo việc làm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng phúc lợi xã hội cho người dân.

Theo đánh giá của ngành chức năng, công tác lập, triển khai Kế hoạch đầu tư công được nâng cao và ngày càng hoàn thiện. Việc bố trí vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm của tỉnh bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các ban văn bản pháp luật liên quan. Đặc biệt, Kế hoạch đầu tư công phù hợp với mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều dự án xây dựng công trình giao thông được xây dựng tạo sự liên kết các địa phương, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hoạt động XDCB đã khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, tránh lãng phí và tập trung cho các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, bảo đảm phù hợp với quy hoạch. Cụ thể, trong giai đoạn 2016 - 2020 và 2021-2025 toàn tỉnh thực hiện hàng nghìn dự án và có 6 công trình được xác định là trọng điểm. Đến nay, có 5 dự án đã cơ bản hoàn thành và đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư gồm: Nút giao Tây Nam thành phố Bắc Ninh; Cung Quy hoạch, Kiến trúc; Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh;  xây mới chùa Dạm thành phố Bắc Ninh; Đền thờ Lý Thường Kiệt (Yên Phong). Còn lại dự án cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành đang tiếp tục triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.  
 Ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước, việc áp dụng hình thức đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) đã huy động được nguồn lực từ khu vực tư nhân, giảm áp lực cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Các dự án đi vào hoạt động góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nổi bật là về hạ tầng giao thông, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường huyết mạch của tỉnh, kết nối giao thông giữa các địa phương như: TL 295B, TL277 (đoạn qua thành phố Từ Sơn), TL 286 (đoạn qua thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo), hoàn chỉnh nút giao QL 1A và QL 38, cải tạo đường Lý Thái Tổ (thành phố Từ Sơn). Về hạ tầng giáo dục, hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác vận hành sử dụng trường THPT Chuyên Bắc Ninh, THCS trọng điểm huyện Yên Phong, trường Mầm non phường Phong Khê... Các dự án BT còn hoàn thiện các chỉ tiêu về xây dựng Nông thôn mới; bổ sung các tiêu chí còn thiếu để xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Lĩnh vực đầu tư XDCB vẫn còn một số hạn chế như: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn các giai đoạn 2016-2020 và 2021 - 2025 còn chậm; công tác quản lý một sự số dự án sau đầu tư chưa tốt, hiệu quả chưa cao. Công tác tư vấn đầu tư, lựa chọn nhà thầu giám sát thi công và quản lý chất lượng công trình một số dự án chưa bảo đảm; việc giải phóng mặt bằng ở một số dự án chưa được giải quyết triệt để; tiến độ thi công một số dự án quan trọng còn chậm; giải ngân vốn thường dồn vào những tháng cuối năm… Vì vậy đòi hỏi các quy định của pháp luật cần đồng bộ trong cùng một nội dung; trường hợp có vướng mắc cần được cấp thẩm quyền kịp thời tháo gỡ; công tác giải phóng mặt bằng cần đi trước một bước, nhất là việc xây dựng quỹ đất tái định cư để tránh bị động, vướng mặt bằng  kéo dài thời gian thực hiện dự án…
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đi đôi với bảo đảm chất lượng dự án, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục chú trọng nâng cao công tác chuẩn bị đầu tư. Thực hiện có hiệu quả quá trình tái cơ cấu đầu tư công; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tập trung vào các công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngành chức năng kiến nghị tỉnh đề xuất Trung ương hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án BT; đơn giản hóa và phân cấp quy định quản lý đầu tư xây dựng; cho phép địa phương linh hoạt quyết định việc tách công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư thành dự án độc lập. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt dự án; rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; cân đối nguồn lực và nhu cầu đầu tư, không để phát sinh nợ đọng XDCB, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, nhất là đối với các dự án trọng điểm.

 


 

Cung Quy hoạch, Kiến trúc là 1 trong 6 công trình trọng điểm tạo điểm nhấn cho thành phố Bắc Ninh.

Nguồn: Báo Bắc Ninh