Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Dự án: Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ tổng hợp tại xã Đông Tiến, xã Yên Trung, huyện Yên Phong

10/02/2023 15:27 Số lượt xem: 12668

Công ty cổ phần ĐTXD và thương mại tổng hợp Tiến Đạt đang triển khai tổ chức thi tuyển Phương án thiết kế kiến trúc dự án: ĐTXD khu thương mại, dịch vụ tổng hợp tại xã Đông Tiến, xã Yên Trung, huyện Yên Phong

1. Tổng quan về công trình:

        Khu đất có diện tích 450.853m2 thuộc xã Đông Tiến, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

        Phạm vi và ranh giới khu đất:

        - Phía Bắc: Giáp nghĩa trang

        - Phía Nam: Giáp ĐT.285B

        - Phía Đông: Giáp ĐT.287

        - Phía Tây: Giáp ĐT.295

1. Chủ đầu tư – Đơn vị tổ chức cuộc thi: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp Tiến Đạt.

        Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 4, Cát Tường New, Đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

        Điện thoại: 0944 610 039

3. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi, mời các tổ chức cá nhân có đủ năng lực chuyên môn phù hợp tham dự.

4. Mục đích thi tuyển:

        Nhằm chọn được phương án thiết kế kiến trúc, tổng mặt bằng tối ưu nhất, phù hợp với định hướng phát triển của Chủ đầu tư. Đáp ứng tối đa yêu cầu về thẩm mỹ, quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, quy mô xây dựng, công năng sử dụng, mật độ xây dựng. Đáp ứng nhu cầu sử dụng, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của dự án, thể hiện được tính chất của công tình và có tính khả thi cao.

QUY CHẾ THI TUYỂN

1. Đối tượng dự thi:

1.1. Đối tượng được phép dự thi:

        Các tổ chức, cá nhân có đăng ký hoạt động tư vấn thiết kế tại Việt Nam, có đầy đủ điều kiện năng lực, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

  • Trường hợp đối tượng dự thi là tổ chức:

        + Có giấy pháp đăng ký kinh doanh, chứng chỉ năng lực với ngành nghề kinh doanh phù hợp.

        - Trường hợp đối tượng dự thi là cá nhân:

        + Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

        + Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc.

Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia dự thi yêu cầu phải có phiên dịch riêng.

1.2. Đối tượng không được phép dự thi:

        - Cá nhân hay tổ chức không đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam;

        - Thành viên trong Hội đồng thi tuyển;

        - Thành viên của Ban tổ chức cuộc thi và Tổ giúp việc;

        - Chuyên gia cố vấn của Ban tổ chức cuộc thi;

        - Các cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức cuộc thi.

1.3. Quy định về trường hợp liên danh:

        - Các tổ chức, cá nhân dự thi có thể liên danh với tổ chức khác hội đủ điều kiện do Ban tổ chức cuộc thi đề ra như trên. Trong trường hợp này cần có một đơn vị chịu trách nhiệm chính. Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh, biên bản thỏa thuận liên danh được gửi đến Ban tổ chức cuộc thi.  Mọi vấn đề về quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm.

        - Các đơn vị dự thi có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia nước ngoài có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo kết quả công việc. Trong trường hợp này đơn vị tư vấn không cần gửi biên bản thỏa thuận cho Ban tổ chức cuộc thi. Tên và lý lịch khoa học của các chuyên gia này phải được đơn vị dự thi nêu trong bảng danh sách các thành viên dự thi.

1.4. Số lượng đơn vị dự thi: Không hạn chế số lượng đơn vị dự thi.

2. Thủ tục dự thi và nhận tài liệu:

2.1. Thời gian đăng ký dự thi:

        - Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự thi đăng ký dự thi kể từ ngày công bố cuộc thi đến trước 16h30 ngày 10 tháng 03 năm 2023 theo địa chỉ tại Mục 3 Phần I  (trong giờ hành chính của ngày làm việc).

        - Sau 16h30  ngày 10/03/2023, Ban tổ chức cuộc thi sẽ chốt danh sách các tổ chức, cá nhân dự thi.

        - Các tổ chức, cá nhân đã tham gia dự thi khi muốn thay đổi tư cách (thay đổi tên, thành lập liên danh mới…), nội dung (sản phẩm) dự thi phải gửi lại Ban tổ chức cuộc thi trước thời hạn cuối cùng nộp bài dự thi.

2.2. Đăng ký dự thi:

        - Khi tham gia dự thi, các tổ chức, cá nhân phải đăng ký dự thi trước 16h30 phút ngày 10/03/2023 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) và nộp cho Ban tổ chức cuộc thi những giấy tờ sau:

        + Đơn đăng ký dự thi (mẫu đơn trong phần phụ lục, Mẫu số 1 đối với tổ chức, cá nhân dự thi độc lập và Mẫu số 2 đối với tổ chức dự thi liên danh).

        + Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của đơn vị, bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc đối với cá nhân.

2.3. Tài liệu cung cấp cho các đơn vị đăng ký dự thi:

a) Các văn bản:

        - Quy chế thi tuyển;

        - Nhiệm vụ thiết kế kiến trúc;

        - Các văn bản khác có liên quan.

b) Bản đồ và hồ sơ:

        - Bản đồ vị trí khu đất.

        - Các thông tin liên quan: ảnh hiện trạng khu đất xây dựng và khu vực các tuyến đường xung quanh.

c) Phương thức cung cấp tài liệu cho đơn vị dự thi: Các đơn vị dự thi có thể nhận tài liệu, hồ sơ yêu cầu thi tuyển theo một trong các hình thức sau:

        - Tải trực tiếp trên website Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh (http://sxd.bacninh.gov.vn)

        - Nhận trực tiếp từ Trụ sở ban tổ chức cuộc thi.

3. Yêu cầu về sản phẩm dự thi:

3.1. Nguyên tắc chung:

        - Sản phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố, chưa từng dự thi ở nơi khác. Không sao chép bất ký công trình nào;

        - Không giới hạn các nội dung minh họa cho phương án dự thi;

        - Ngô ngữ sử dụng trong toàn bộ sản phẩm dự thi và các bản thuyết minh là Tiếng Việt, các ngôn ngữ khác không được sử dụng trong việc thể hiện trên bất kỳ bản vẽ thuyết minh nào;

        - Đơn vị đo lường sử dụng trong sản phẩm dự thi bắt buộc phải theo hệ thống mét (meter);

        - Bản vẽ thể hiện thu nhỏ trên khổ giấy A3 đóng thành tập và bản vẽ đúng tỷ lệ trên khổ giấy A0 hoặc A1 với số lượng không hạn chế;

        - Hình thức thể hiện: Các ký hiệu màu sắc theo quy ước của bản vẽ thiết kế kiến trúc;

        - Mỗi đơn vị tham gia dự thi thể hiện ít nhất 01 phương án và tối đa 02 phương án dự thi.

3.2. Yêu cầu về khối lượng và chất lượng sản phẩm: Sản phẩm nộp đảm bảo nguyên tắc ẩn danh quy định tại Mục 4 phần này, bao gồm: Bản vẽ, thuyết minh, theo quy cách sau:

        a) Bản vẽ:

        Bản vẽ phương án được thể hiện trên khổ giấy khổ giấy A0 hoặc A1 dán trên pano để thuận tiện cho việc treo trưng bày (01 bộ)  và bản vẽ thể hiện tỷ lệ thu nhỏ trên khổ giấy A3 in màu đóng thành tập  nộp cho ban tổ chức thể hiện được các nội dung sau:

        - Tỷ lệ 1/100-1/200 (tùy theo thành phần bố cục bản vẽ, nhưng phải đảm bảo nhìn rõ, thể hiện đầy đủ ý tưởng kiến trúc và yêu cầu kỹ thuật) kèm theo một số chi tiết có tỷ lệ lớn hơn;

        - Các bản vẽ phải thể hiện được những nội dung tối thiểu sau: Đề xuất ý tưởng kiến trúc, thể hiện đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các gói phối cảnh công trình.

        b) Thuyết minh:

        Các đơn vị dự thi phải nộp bản thuyết minh phương án thiết kế đóng thành tập khổ A4, trong đó phải mô tả rõ ràng về định hướng thiết kế tổng quan, chi tiết các thành phần và ý nghĩa của phương án thiết kế, những đóng góp cho hệ thống không gian chung của khu vực đảm bảo các yếu tố hài hòa, thân thiện với môi trường và đáp ứng các yêu cầu thiết kế.

        c) Thiết bị lưu trữ giữ liệu:

        Toàn bộ bản vẽ định dạng *.JPG hoặc PDF và thuyết minh phương án thiết kế định dạng *.DOC, XLS hoặc PDF phải được lưu trữ trong USB.

        d) Mô hình và phim minh họa:

        Khuyến khích các đơn vị làm mô hình và phim để minh họa.

3.3. Trường hợp loại trừ:

        Ban tổ chức sẽ loại bỏ và không đưa ra Hội đồng thi tuyển xem xét những sản phẩm dự thi không đáp ứng những yêu cầu cơ bản của Quy chế thi tuyển, bao gồm các trường hợp sau:

        - Của các đối tượng không được phép dự thi và không đảm bảo yêu cầu Quy chế thi theo quy định điểm 1.2 Mục 1 và điểm 3.2 Mục 3 phần II quy chế này;

        - Của các tổ chức, cá nhân không thuộc danh sách dự thi đã đăng ký hợp lệ, theo quy định tại điểm 2.1 Mục 2 Phần II quy chế này;

        - Vi phạm nguyên tắc ẩn danh theo quy định tại Mục 4 Phần II quy chế này khiến cho Hội đồng thi tuyển có thể nhận biết được đơn vị dự thi trong quá trình đánh giá phương án;

        - Nộp thiếu số lượng và nội dung hồ sơ, nộp không đúng thời hạn và địa điểm theo quy định tại Mục 5 và 6 Phần II quy chế này.

4. Nguyên tắc ẩn danh:

        a) Đối với tổ chức, cá nhân dự thi: Hồ sơ dự thi hợp lệ là hồ sơ thực hiện đầy đủ các thành phần được ghi ở Mục 3 Phần II và làm theo đúng các quy định sau:

        Hồ sơ dự thi bao gồm 02 túi hồ sơ riêng biệt do đơn vị dự thi niêm phong: Túi đựng sản phẩm dự thi và túi đựng thông tin đơn vị dự thi;

        - Nội dung túi hồ sơ đựng sản phẩm dự thi bao gồm:

        + Toàn bộ sản phẩm dự thi bao gồm: Các bản vẽ A0, A1, tập bản vẽ A3 và thuyết minh A4; mô hình (nếu có) đều được đánh mã số do đơn vị tự chọn (không ghi tên hoặc có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào ngoại trừ mã số dự thi do đơn vị tự chọn); USB lưu trữ bản vẽ và thuyết minh và được đựng trong 01 túi hồ sơ;

        + Mã số gồm 2 chữ cái và 4 chữ số (ví dụ: AB1234), được ghi trong khung chữ nhật kích thước ngang 6cm, đứng 2cm ở góc trên bên phải của các bản vẽ A0, A1 và tờ bìa tập bản vẽ A3. Mã số này cũng được ghi trên tờ bìa của thuyết minh và trên một góc của mô hình;

        + Kèm theo mỗi bộ sản phẩm dự thi nói trên, các đơn vị dự thi phải nộp thêm 01 túi hồ sơ riêng đựng Thông tin đơn vị dự thi. Thông tin bên ngoài túi hồ sơ chỉ bao gồm dòng chữ “ Thông tin đơn vị dự thi – Dự án: ĐTXD khu thương mại, dịch vụ tổng hợp tại xã Đông Tiến, xã Yên Trung, huyện Yên Phong” và Mã số dự thi tự chọn của đơn vị được ghi ở 1 góc trên phong bì.

  • Nội dung túi hồ sơ đựng thông tin đơn vị dự thi bao gồm:

+ Tên đơn vị dự thi, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số fax, địa chỉ Email;

        + Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động;

        + Văn bản hợp tác liên danh (nếu có);

        + Mã số tự chọn của đồ án do đơn vị thực hiện.

        b) Đối với Ban tổ chức:

        Túi hồ sơ đựng Thông tin đơn vị dự thi sẽ do Ban tổ chức cuộc thi bảo quản và chỉ công bố khi Hội đồng thi tuyển hoàn tất việc nhận xét, đánh giá.

        c) Quy định đối với Tổ kỹ thuật:

        - Khi đơn vị dự thi nộp hồ sơ dự thi, tổ kỹ thuật sẽ mở túi hồ sơ đựng sản phẩm dự thi để kiểm tra số lượng bản vẽ và các tài liệu khác. Biên bản nhận sản phẩm dự thi sẽ được ký giữa Tổ kỹ thuật và đại diện đơn vị dự thi.

5. Phương thức trình nộp sản phẩm:

        - Các hồ sơ dự thi được gửi đến Ban tổ chức bằng hình thức nộp trực tiếp. Hồ sơ dự thi nộp chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 10/03/2023 tại trụ sở đơn vị tổ chức cuộc thi theo địa chỉ quy định tại Mục 3 Phần I quy chế này.

        - Số lượng và quy cách hồ sơ dự thi gồm 02 túi hồ sơ:

        Túi đựng sản phẩm dự thi:

        + 01 bộ bản vẽ khổ A0 hoặc A1;

        + 01 bộ bản vẽ khổ A3;

        + 10 bộ thuyết minh phương án khổ A4;

        + 01 USB (lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ);

        + Mô hình (nếu có).

        Túi đựng thông tin đơn vị dự thi: 01 bộ hồ sơ theo quy định cụ thể ở Mục 4 Phần II quy chế này.

        - Ban tổ chức cuộc thi sẽ thực hiện việc lập biên bản bàn giao sản phẩm nêu rõ: Thời gian nộp sản phẩm, số lượng, thành phần sản phẩm, tính ẩn danh, tình trạng sản phẩm. Đại diện Tổ thư ký và người đại diện nộp sản phẩm cùng ký vào biên bản. Biên lai nộp sản phẩm được giao cho nhân viên tiếp nhận;

        - Biên bản bàn giao sản phẩm dự thi được sao thành 03 bản: 01 bản gửi cho người đại diện nộp sản phẩm, 01 bản nộp cho tổ kỹ thuật và 01 bản Ban tổ chức lưu;

        - Các đơn vị dự thi cần quan tâm đến việc bảo quản an toàn sản phẩm và tôn trọng nguyên tắc ẩn danh khi chuyển sản phẩm đến cho ban tổ chức cuộc thi.

6. Lịch trình dự kiến cuộc thi:

TT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

1

Thông báo, đăng ký dự thi, gửi giấy mời và tài liệu liên quan đến cuộc thi

Bắt đầu từ ngày 10/02/2023 đến trước 16h30 ngày 10/03/2023 (trong giờ hành chính của ngày làm việc)

Đăng tin công bố về cuộc thi: Phương tiện thông tin đại chúng Báo Bắc Ninh, Báo đấu thầu, Sở Xây dựng Bắc Ninh, Hội kiến trúc sư tỉnh Bắc Ninh, trang Web Sở Xây dựng Bắc Ninh, trụ sở Ban tổ chức cuộc thi.

2

Thời hạn nhận sản phẩm dự thi

Kết thúc trước 16h30 ngày 10/03/2023 (trong giờ hành chính của ngày làm việc)

Tại trụ sở của đơn vị tổ chức cuộc thi

3

Thời gian công bố giải thưởng

Dự kiến tháng 03/2023

Tại trụ sở của đơn vị tổ chức cuộc thi

 

Thông tin cụ thể xem tại đây 

  1. Quyết định ban hành quy chế
  2. Quy chế thi tuyển