Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự xét tuyển viên chức (người làm việc trong khung biên chế tự chủ) tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng năm 2023

06/09/2023 16:39 Số lượt xem: 1357

Thông tin chi tiết xem tại đây