Thông báo Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022

22/11/2022 14:36 Số lượt xem: 226

Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thông báo kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022 như sau:

- Số lượng thí sinh đăng ký dự thi     : 305 thí sinh.

- Số lượng thí sinh tham gia dự thi      : 253 thí sinh

- Số lượng thí sinh vắng thi                 :   52 thí sinh

- Số lượng thí sinh đạt yêu cầu            :  198 thí sinh

- Số lượng thí sinh không đạt yêu cầu  :   55 thí sinh

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Các thí sinh không đạt yêu cầu có quyền làm Đơn phúc khảo bài thi và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 27/11/2022. Sau thời gian trên, Sở Xây dựng sẽ tổ chức thi lại cho các thí sinh không đạt yêu cầu và các thí sinh vắng mặt trong buổi thi./.