Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 2.2020)

25/02/2020 09:40 Số lượt xem: 193

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 2.2020) như sau:

1. Thời gian, địa điểm: 08h00 ngày 02/3/2020 (thứ Hai); Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch: Thực hiện theo Điều 3, Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018; Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 28/12/2018.

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Mã số sát hạch

 1.  

Nguyễn Hữu Hùng

27/01/1983

Pháp luật giám sát: Hạng II.

SH-BXD10099866

 1.  

Lê Đình Lâm

18/7/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Pháp luật giám sát: Hạng III.

3. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10055699

 1.  

Đào Đức Thiện

19/9/1977

Pháp luật thiết kế: Hạng II

SH-BXD10028845

 1.  

Trương Thị Gấm

19/8/1984

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10036261

 1.  

Nguyễn Văn Thảo

17/12/1984

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

SH-BXD10018327

 1.  

Phạm Duy Linh

25/7/1991

1. Định giá xây dựng: Hạng III.

2. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

3. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10099867

 1.  

Phạm Văn Kiên

01/3/1976

 

1. Định giá xây dựng: Hạng III.

2. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng II.

SH-BXD10040612

 1.  

Phạm Đức Thoại

20/11/1990

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng dân dụng -  công nghiệp và hạ tâng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10053185

 1.  

Diêm Đăng Cương

01/12/1993

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

SH-BXD10099868

 1.  

Cao Xuân Thông

04/10/1980

Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II

SH-BXD10055981

 1.  

Bùi Duy Hiền

27/12/1989

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10099869

 1.  

Nguyễn Đăng Sơn

15/12/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10099870

 1.  

Đặng Văn Đức

09/8/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

3. Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10099871

 1.  

Ngô Văn Hoan

15/5/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

3. Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10099872

 1.  

Nguyễn Văn Quyền

10/4/1984

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

SH-BXD10099873

 1.  

Nguyễn Trọng Thắng

03/6/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

SH-BXD10055996

 1.  

Nguyễn Thế Tuyến

05/12/1986

Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10013569

 1.  

Nguyễn Đắc Hiếu

24/11/1988

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10099874

 1.  

Ngô Thế Việt

25/10/1977

Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10058742

 1.  

Ngô Sách Lập

24/8/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

SH-BXD10099875

 1.  

Nguyễn Thanh Khương

04/11/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

SH-BXD10099876

 1.  

Nguyễn Hoài Ân

15/8/1979

Thiết kế cấp thoát nước công trình: Hạng II.

SH-BXD10099877

 1.  

Nguyễn Tiến Công

07/3/1982

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

SH-BXD10013280

 1.  

Mai Trọng Hòa

01/11/1991

Định giá xây dựng: Hạng III.

SH-BXD10099878

 1.  

Nguyễn Thị Nga

22/11/1988

Định giá xây dựng: Hạng II.

SH-BXD10099879

 1.  

Nguyễn Văn Bằng

04/4/1984

1. Khảo sát địa hình: Hạng III.

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

SH-BXD10070908

 1.  

Phạm Xuân Ban

04/11/1979

1. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

3. Khảo sát địa hình: Hạng III.

4. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

5. Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

SH-BXD10099880

 1.  

Nguyễn Văn Nguyên

14/6/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

SH-BXD10099881

 1.  

Nguyễn Đắc Nam

06/11/1973

1. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

2. Quản lý dự án ĐTXD: Hạng III.

SH-BXD10099882

 1.  

Trịnh Quang Tình

10/11/1989

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

SH-BXD10099883

 1.  

Nguyễn Trung Dũng

19/5/1982

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng II.

SH-BXD10099884

 1.  

Nguyễn Tiến Đức

06/3/1980

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

SH-BXD10099885

 1.  

Đoàn Hữu Lâu

16/12/1985

1. Khảo sát địa hình: Hạng III.

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

SH-BXD10070928

 1.  

Trần Ngọc Tân

01/12/1989

1. Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng III.

2. Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III.                                          

SH-BXD10099886

 1.  

Ngô Văn Thường

21/8/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

SH-BXD10084827

 1.  

Nguyễn Song Thảo

04/02/1972

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III

SH-BXD10099887

 1.  

Trần Thế Tiến

30/7/1978

1. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

4. Khảo sát địa hình: Hạng III.

SH-BXD10099888

 1.  

Lê Đăng Tùng

09/12/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

3. Khảo sát địa hình: Hạng III.

4. Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạng III.

SH-BXD10099889

 1.  

Trần Tân Mùi

26/10/1991

1. Thiết cơ - điện công trình: Hạng III.

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

SH-BXD10099890

 1.  

Biện Xuân Thiện

02/7/1993

Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng III.

SH-BXD10099891

 1.  

Nguyễn Duy Bắc

29/12/1989

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10098026

 1.  

Nguyễn Văn Bính

10/11/1986

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10062782