Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Thương mại dịch vụ - khách sạn tại Khu đô thị Him Lam, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh

19/10/2023 15:53 Số lượt xem: 2915

Công ty Cổ phần Him Lam chi nhánh Bắc Ninh thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Thương mại dịch vụ - Khách sạn tại Khu đô thị Him Lam, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

Sở Xây dựng thông báo thông tin chi tiết như sau:

  1. Tên dự án: Thương mại dịch vụ - Khách sạn tại Khu đô thị Him Lam, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
  2. Địa chỉ dự án: Khu đất DV1 - Khu đô thị Him Lam, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
  3. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Công ty Cổ phần Him Lam chi nhánh Bắc Ninh;
  4. Hình thức thi tuyển hạn chế. Đối tượng dự thi là các tổ chức (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trên toàn quốc có năng lực chuyên môn phù hợp.
  5. Thời gian đăng ký dự thi và phát hành hồ sơ mời thi tuyển từ 09 giờ 00 phút ngày 20/10/2023;
  6. Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 16 giờ 30 phút ngày 13/11/2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Him Lam Bắc Ninh. Địa chỉ: số 22 Lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  7. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí, gồm:

          - Kế hoạch thi tuyển; (xem tại đây) 

          - Nhiệm vụ thiết kế; (xem tại đây) 

         - Quy chế thi tuyển; (xem tại đây) 

         - Vị trí địa điểm xây dựng (xem tại đây) 

         -  Hội đồng thi tuyển (xem tại đây) 

         - Dự toán kinh phí (xem tại đây) 

         Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ông Phạm Văn Hội, số điện thoại 0904.145.090 để được giải đáp