Thông báo Về việc sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 03.2022)

24/03/2022 18:12 Số lượt xem: 265

Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 03.2022) như sau:


 

1. Thời gian, địa điểm

- Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 29/03/2022 (thứ Ba).

- Tại Phòng sát hạch, tầng M (tầng lửng), Sở Xây dựng Bắc Ninh.

Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.822.460, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch

- Thực hiện theo Điều 77, Điều 78, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ câu hỏi sát hạch theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

3. Thành phần dự sát hạch: Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Bắc Ninh tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn (có danh sách kèm theo)

4. Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (300.000 đồng/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; tài khoản và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên.

5. Yêu cầu

- Cá nhân mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước để đối chiếu;

- Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, cá nhân tham dự sát hạch phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh trong vòng 72 tiếng;

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và địa điểm sát hạch.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Danh sách các cá nhân dự sát hạch (đợt 03.2022)

(kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày       /3/2022 của Sở Xây dựng)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lĩnh vực sát hạch

Ghi chú

1

Nguyễn Hải Việt

25/01/1994

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

2

Nguyễn Văn Chiến

24/5/1988

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3

Nguyễn Hải Linh

24/02/1997

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

4

Phạm Tuấn Duy

21/3/1985

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

5

Nguyễn Mậu Trường

21/01/1995

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

6

Nguyễn Văn Đông

01/11/1996

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

7

Trần Văn Thành

07/9/1992

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

8

Nguyễn Bá Lý

29/6/1985

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

9

Nguyễn Thị Tuyết

01/4/1986

Định giá xây dựng

10

Nguyễn Tiến Đạt

19/8/1994

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

11

Nguyễn Như Tân

01/8/1991

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

12

Đinh Xuân Toàn

11/02/1993

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

13

Đinh Phú Ninh

05/7/1993

1. Định giá xây dựng

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

14

Đinh Phú Lưu

08/10/1961

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

15

Nguyễn Công Đan

11/10/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

16

Nguyễn Xuân Tùng

31/5/1996

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

17

Đoàn Thị Hiển

18/01/1990

Thiết kế công trình cấp nước – thoát nước, xử lý chất thải rắn

18

Hà Quang Ngọc

09/01/1979

1. Thiết kế công trình cấp nước – thoát nước, xử lý chất thải rắn

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

19

Nguyễn Hoài Nam

12/6/1994

1. Thiết kế công trình cấp nước – thoát nước, xử lý chất thải rắn

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

20

Nguyễn Hoàng Hiệp

05/7/1995

1. Thiết kế công trình cấp nước – thoát nước, xử lý chất thải rắn

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

21

Nguyễn Xuân Hoàng

22/5/1994

1. Thiết kế công trình cấp nước – thoát nước, xử lý chất thải rắn

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

22

Phan Đình Long

05/6/1994

1. Thiết kế công trình cấp nước – thoát nước, xử lý chất thải rắn

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

23

Nguyễn Văn Hợp

25/12/1987

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

24

Nguyễn Văn Huy

03/01/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

25

Lê Đình Nghĩa

19/7/1973

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

26

Bùi Đình Sỹ

06/5/1970

1. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

27

Hoàng Hữu Trang

02/3/1990

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

28

Nguyễn Duy Đức

04/02/1990

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

29

Trần Đình Hùng

05/12/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

30

Thân Triệu Phú

01/12/1983

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

31

Nguyễn Trọng Hiếu

16/01/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

32

Nguyễn Đức Công

13/12/1994

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

33

Nguyễn Thanh Tùng

16/7/1994

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

34

Nguyễn Xuân Chương

22/8/1979

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

35

Bùi Văn Tiến

07/7/1990

1. Thiết kế cấp thoát nước công trình

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

36

Ngô Việt Hùng

26/5/1986

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

37

Trần Văn Ba

01/3/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

38

Trần Hoàng Giang

30/01/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

39

Ngô Đắc Trang

15/02/1986

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

40

Mẫn Bá Hướng

30/01/1996

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

41

Nguyễn Hoàng Nam

13/7/1994

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

42

Lê Quang Huy

30/01/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông