Thông báo Về việc sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 2 năm 2023)

06/03/2023 15:26 Số lượt xem: 1672

Sở Xây dựng Bắc Ninh thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 2 năm 2023) 

1. Thời gian, địa điểm

- Thứ Ba, ngày 14/3/2023; ca thi buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00 phút; ca thi buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00 phút.

- Tại Phòng sát hạch, tầng M (tầng lửng), Sở Xây dựng Bắc Ninh.

Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.822.460, di động: 0978.788.668).

2. Nội dung sát hạch

- Thực hiện theo Điều 77, Điều 78, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Bộ câu hỏi sát hạch theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

3. Thành phần dự sát hạch: Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Bắc Ninh tại địa chỉ: http://sxd.bacninh.gov.vn (có danh sách kèm theo)

4. Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (300.000 đồng/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; tài khoản và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên.

5. Cá nhân mang theo giấy CMND hoặc thẻ CCCD để đối chiếu.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Danh sách các cá nhân dự sát hạch (đợt 2 năm 2023)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lĩnh vực sát hạch

Ghi chú

Nguyễn Văn Chiến

25/12/1988

Định giá xây dựng

Trương Thị Gấm

19/8/1984

1. Pháp luật định giá xây dựng

2. Pháp luật thiết kế

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Tạ Thị Mai Quyên

22/01/1984

Pháp luật quản lý dự án đầu tư xây dựng

Bùi Văn Chuyên

02/11/1989

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Văn Chinh

18/11/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Phan Đình Dũng

10/3/1975

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Đỗ Công Đoàn

25/9/1991

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Định giá xây dựng

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Phan Tiến Dũng

23/6/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Ngọc Tuyền

06/6/1984

Pháp luật định giá xây dựng

Trịnh Quang Cường

24/11/1983

Định giá xây dựng

Đỗ Xuân Hào

04/8/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình

4. Định giá xây dựng

Vũ Hòa An

08/9/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

4. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Mạnh Hùng

13/11/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Hoàng Long

15/01/1994

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Đức Thuận

24/6/1984

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Trịnh Duy Hà

30/3/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Đinh Trọng Phong

12/02/1982

Thiết kế cơ - điện công trình

Nguyễn Tiến Thắng

02/7/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Lương Xuân Thảo

15/7/1988

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Tự Lực

04/3/1977

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Văn Trung

12/9/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Huy Diện

24/7/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Công Thành

01/5/1990

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

Đàm Đức Nam

08/5/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Định giá xây dựng

Đỗ Huy Việt

24/7/1991

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Định giá xây dựng

Nguyễn Văn Thăng

08/7/1979

1. Thiết kế cơ - điện công trình

2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

Nguyễn Hữu Đan

02/11/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

4. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Khánh Phú

05/01/1985

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

Nguyễn Như Thọ

08/6/1990

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Đinh Văn Thuyên

06/9/1977

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Việt An

05/3/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Hoàng Mạnh Thuyên

24/10/1973

1. Pháp luật giám sát thi công

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

4. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Văn Cường

26/7/1981

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Định giá xây dựng

3. Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ

Nguyễn Duy Nam

22/8/1979

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Văn Dũng

25/3/1997

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

Nguyễn Đình Khanh

04/3/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

Trần Viết Khánh

18/8/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Thành Long

06/3/1987

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

Nguyễn Bá Khung

09/01/1979

Pháp luật định giá xây dựng

Nguyễn Anh Tuấn

12/8/1983

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Văn Bích

14/8/1983

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Văn Năm

16/6/1966

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Tạ Thiên Giang

06/9/1983

1. Pháp luật Quản lý dự án

2. Định giá xây dựng

Mai Sơn

29/3/1986

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Văn Đàm

27/6/1977

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Hồng Văn Hội

08/11/1981

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Trần Văn Kỷ

17/8/1981

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Đỗ Văn Săm

21/9/1988

Pháp luật định giá xây dựng

Nguyễn Đình Hảo

10/10/1990

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Duy Trường

27/4/1994

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Ngô Văn Mạnh

04/11/1989

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Ngọc Giang

08/9/1985

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình

4. Pháp luật định giá xây dựng

Phạm Văn Thắng

09/9/1987

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Phạm Đức Dầu

16/7/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Ngô Mạnh Đạt

11/10/1987

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình

2. Pháp luật định giá xây dựng

Mẫn Bá Hướng

30/01/1996

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Hoàng Phi Hà

24/5/1997

Thiết kế kết cấu công trình

Nguyễn Đình Luân

20/10/1998

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Đức Tuấn

12/10/1978

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Đình Vượng

14/10/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Văn Kiên

01/9/1993

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Định giá xây dựng

Nguyễn Hoàng Phú

29/6/1994

1. Thiết kế kết cấu công trình

2. Định giá xây dựng

Ngô Thế Sơn

02/8/1996

1. Quản lý dự án ĐTXD công trình

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Hoàng Đình Dưỡng

18/7/1967

1. Pháp luật định giá xây dựng

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

4. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Vũ Xuân Hoàng

16/9/1981

1. Pháp luật định giá xây dựng

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Hoàng Văn Trường

29/10/1989

1. Định giá xây dựng

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Bá Lượng

15/01/1979

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Nguyễn Hoàng Giang

23/02/1979

1. Pháp luật thiết kế

2. Pháp luật giám sát thi công

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

4. Định giá xây dựng

Phạm Ngọc Lâm

26/01/1980

1. Pháp luật thiết kế

2. Pháp luật giám sát thi công

3. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

4. Định giá xây dựng

Nguyễn Lợi

07/01/1980

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Dương Thị Ngọc Anh

22/7/1991

1. Định giá xây dựng

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Văn Huân

02/3/1991

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

Nguyễn Đức Thành

19/01/1978

Định giá xây dựng

Lưu Văn Đồng

25/10/1979

Định giá xây dựng

Trần Thái Sơn

30/8/1972

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Thị Khánh Vân

14/4/1980

1. Pháp luật định giá xây dựng

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Vũ Đình Mẽ

10/01/1971

1. Pháp luật giám sát thi công

2. Pháp luật định giá xây dựng

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

4. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

5. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Lưu Đạt Thuấn

10/8/1980

1. Pháp luật giám sát thi công

2. Pháp luật định giá xây dựng

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

4. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

5. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Văn Tài

19/3/1985

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Phùng Đức An

04/4/1982

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông

3. Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Bá Tình

22/8/1990

Quản lý dự án ĐTXD công trình

Nguyễn Mạnh Hùng