Thông tin liên hệ

23/12/2015 20:02 Số lượt xem: 17990
Thông tin liên hệ

 I. Lãnh đạo Sở Xây dựng

a. Lãnh đạo Sở: 

Đ/c Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở 
           Email: nvhung.sxd@bacninh.gov.vn 
           Điện thoại: 0222.3872.559
 
Đ/c Nguyễn Văn Hoàn  - Phó Giám đốc Sở 
           Email: nvhoan.sxd@bacninh.gov.vn 
           Điện thoại: 0222.3822.458
 
Đ/c Nguyễn Xuân Đoàn -Phó Giám đốc Sở
           Email: nxdoan.sxd@bacninh.gov.vn
           Điện thoại: 0222.3822460
 
 Đ/c Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở
            Email: ntdung.sxd@bacninh.gov.vn
 
b. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: 
 
1. Phòng Hành Chính - tổng hợp 
    Email: vp.sxd@bacninh.gov.vn 
    Điện thoại: 0222.3822.460
 
2. Thanh tra
    Email: ptt.sxd@bacninh.gov.vn 
     Điện thoại: 0222.3823322
 
3. Phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng
    Email: pktth.sxd@bacninh.gov.vn 
    Điện thoại: 0222.3820.952
 
4. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 
    Email: pqlqhptdt.sxd@bacninh.gov.vn 
    Điện thoại: 0222.3820.953
 
5. Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản
    Email: pqlnttbds.sxd@bacninh.gov.vn
    Điện thoại: 0222.3870248
 
6. Phòng Quản lý xây dựng
    Email: ptd.sxd@bacninh.gov.vn 
    Điện thoại: 0222.822.461  
 
8. Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật
    Email: pqlht.sxd@bacninh.gov.vn 
    0222.3875.386
 
c. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: 
 
1. Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng 
     Email: ttkdclktxd.sxd@bacninh.gov.vn  
     Điện thoại: 0222.3854.373
 
2. Viện Quy hoạch, Kiến trúc
     Email: ttqhdtnt.sxd@bacninh.gov.vn 
     Điện thoại 0222.3812.810 
 
3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh 
    Email: bqldactdd.sxd@bacninh.gov.vn
 

 

sxd
Nguồn: BBN