TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 1 NĂM 2022

07/11/2022 17:10 Số lượt xem: 236

Chiều ngày 06 tháng 11 năm 2022, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Sở Xây dựng Bắc Ninh phối hợp với Công ty Cổ phần Trường Doanh nhân Top Olympia tổ chức thành công Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2022. Có 305 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản.

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 05 năm, được Sở Xây dựng cấp theo mẫu do Bộ Xây dựng ban hành, cấp cho các Cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản; là điều kiện bắt buộc phải có để các cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Bộ đề thi gồm 2 bài thi: Kiến thức cơ sở (120 phút) và Kiến thức chuyên môn (120 phút) theo đúng khung đề thi do Bộ Xây dựng ban hành. Mỗi bài thi gồm 2 phần: Câu hỏi trắc nghiệm (50 câu) và câu hỏi tự luận, được xây dựng và bảo mật theo đúng quy định; được đánh giá là phù hợp, sát với tình hình thực tiễn về yêu cầu kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản trong giai đoạn hiện nay, gồm các nội dung: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản, thị trường bất động sản, đầu tư bất động sản, phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản, tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản, quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản, giải quyết tình huống trên thực tế.

Bài thi đạt yêu cầu là bài thi có kết quả bài thi phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100) và bài thi phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100). Thí sinh có bài thi đạt yêu cầu đủ điều kiện đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng coi thi đã động viên các thí sinh bình tĩnh, sáng suốt, tự tin; yêu cầu các thành viên Hội đồng thi, Tổ coi thi, Tổ giám sát, Tổ chấm thi, Tổ bảo vệ tuân thủ nghiêm túc Quy chế thi, làm việc đúng vị trí, địa điểm, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, khách quan; yêu cầu các thí sinh chấp hành nghiêm túc quy chế thi, chấp hành nghiêm túc sự hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Sau 240 phút dự thi, các thí sinh đã hoàn thành bài thi. Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản diễn ra đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, an toàn tuyệt đối, đúng quy định.


 

Toàn cảnh kỳ thi