Toàn tỉnh: 42 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT và BOT

22/11/2022 14:42 Số lượt xem: 152

Trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai 42 dự án PPP (theo hình thức hợp đồng BT và BOT) với tổng mức đầu tư khoảng 18.379 tỷ đồng; dự kiến bố trí khoảng 1.305 ha đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

Trong đó, có 9 dự án hoàn thành, đã quyết toán với tổng mức đầu tư khoảng 2.375,52 tỷ đồng, giá trị quyết toán 1.902,85 tỷ đồng, dự kiến bố trí khoảng 116ha đất thanh toán dự án BT. 16 dự án hoàn thành, chưa quyết toán, tổng mức đầu tư khoảng 4.370,71 tỷ đồng, lũy kế khối lượng hoàn thành ước đạt 3.436,63 tỷ đồng, bố trí khoảng 255 ha đất thanh toán dự án BT. 10 dự án đã ký hợp đồng, đang triển khai thực hiện tổng mức đầu tư khoảng 4.616,3 tỷ đồng, khối lượng hoàn thành ước đạt 1.429,79 tỷ đồng, bố trí khoảng 325 ha đất thanh toán dự án BT. 6 dự án đã ký hợp đồng, chưa khởi công xây dựng với tổng mức  đầu tư khoảng 2.359,9 tỷ đồng, bố trí khoảng 134 ha đất thanh toán dự án BT. 1 dự án chưa ký hợp đồng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện theo hình thức BT với tổng mức đầu khoảng 4.656,044 tỷ đồng, bố trí khoảng 475ha đất thanh toán dự án BT.

 

Nguồn: Bao Bac Ninh