UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

25/02/2020 10:39 Số lượt xem: 1046
Ngày 20/2/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/2/2020 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh