V/v xin ý kiến việc đề nghị bãi bỏ Quyết định số 125/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh

29/02/2024 09:59 Số lượt xem: 266

Thông tin xem tại đây 

1. Công văn đề nghị

2. Dự thảo