Xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

23/03/2022 15:46 Số lượt xem: 47

Thông tin chi tiết xem tại đây