Ngày 23 tháng 5 năm 2022
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Hello from PortalLibraryCommon!

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2811
Đã truy cập : 63246615

Ngày 15/5/2022 tại Hội trường A Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Công đoàn ngành Xây dựng đã tham gia Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” cấp tỉnh lần II năm 2022.