false
Chủ đề của Ngành năm 2024 là: “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, tiến độ các đồ án quy hoạch xây dựng
false

Thống kê truy cập

Online : 4602
Đã truy cập : 131106486

(Xây dựng) – Từ những tháng đầu năm 2024, Chính phủ đã đặt ra yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) bằng việc tập trung triển khai nhanh, hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” (Đề án) và nỗ lực hoàn thành khoảng 130 nghìn căn ngay trong năm nay.