Văn bản quy phạm pháp luật

V/v thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình Cải tạo khu văn phòng Xí nghiệp KTCTTL Yên Phong thuộc danh mục kế hoạch sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021
Số ký hiệu 91/SXD-TTr Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 16/03/2022 Người ký Nguyễn Văn Hoàn
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung V/v thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình Cải tạo khu văn phòng Xí nghiệp KTCTTL Yên Phong thuộc danh mục kế hoạch sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021