Văn bản quy phạm pháp luật

Góp ý Dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 460/SXD-KT&VLXD Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 21/03/2022 Người ký Nguyễn Xuân Đoàn
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung Góp ý Dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh