Văn bản quy phạm pháp luật

V/v xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu
Số ký hiệu 446/SXD-KT&VLXD Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 20/03/2022 Người ký Nguyễn Xuân Đoàn
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung V/v xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu