Văn bản quy phạm pháp luật

Tờ trình công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng Bắc Ninh
Số ký hiệu 466/TTr-SXD Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 22/03/2022 Người ký Nguyễn Văn Hoàn
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung Tờ trình công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng Bắc Ninh