Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BCSĐ ngày 27/01/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 97/KH-SXD Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 21/03/2022 Người ký Nguyễn Việt Hùng
Lĩnh vực Kế hoạch File đính kèm
Nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BCSĐ ngày 27/01/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Ninh