Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 826/SXD-QLN Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 15/05/2022 Người ký Nguyễn Tuấn Dũng
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung V/v tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh