Văn bản quy phạm pháp luật

Giấy mời dự họp giao ban công tác quản lý TTXD 6 tháng đầu năm 2022 (Gửi lại)
Số ký hiệu 25/GM-SXD Hình thức văn bản Giấy mời
Ngày ban hành 25/05/2022 Người ký Nguyễn Văn Hoàn
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung Giấy mời dự họp giao ban công tác quản lý TTXD 6 tháng đầu năm 2022 (Gửi lại)