Văn bản quy phạm pháp luật

V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 và từ đầu năm 2022 đến nay
Số ký hiệu 1516/SXD-HCTH Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 25/08/2022 Người ký Nguyễn Văn Hoàn
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 và từ đầu năm 2022 đến nay