Văn bản quy phạm pháp luật

Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp Khu quản lý trạm bơm Đại Đồng Thành thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021
Số ký hiệu 302/TB-SXD Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 25/08/2022 Người ký Nguyễn Văn Hoàn
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp Khu quản lý trạm bơm Đại Đồng Thành thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021
Văn bản khác :