Văn bản quy phạm pháp luật

V/v góp ý xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá CĐS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 1537/SXD-HCTH Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 29/08/2022 Người ký Nguyễn Văn Hoàn
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung V/v góp ý xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số và phương pháp đánh giá CĐS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh