Văn bản quy phạm pháp luật

V/v báo cáo kết quả 9 tháng của năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu 1532/SXD-HCTH Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 28/08/2022 Người ký Nguyễn Văn Hoàn
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung V/v báo cáo kết quả 9 tháng của năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2022