Văn bản quy phạm pháp luật

tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 1524/SXD-ĐT&HT Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 25/08/2022 Người ký Nguyễn Văn Hoàn
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh