Văn bản quy phạm pháp luật

V/v thực hiện quy định về nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 1631/SXD-TTr Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 14/09/2022 Người ký Nguyễn Văn Hoàn
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung V/v thực hiện quy định về nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh