Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tham gia ý kiến điều chỉnh Dự án ĐTXD Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung phát điện tại xã An Thịnh, huyện Lương Tài
Số ký hiệu 1304/SXD-ĐT&HT Hình thức văn bản Công văn hành chính
Ngày ban hành 31/08/2023 Người ký Nguyễn Văn Hoàn
Lĩnh vực Chương trình, Dự án File đính kèm
Nội dung V/v tham gia ý kiến điều chỉnh Dự án ĐTXD Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung phát điện tại xã An Thịnh, huyện Lương Tài
Văn bản khác :