Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023
Số ký hiệu 106/BC-SXD Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 03/08/2023 Người ký Nguyễn Văn Hoàn
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023
Văn bản khác :