Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Số ký hiệu 107/BC-SXD Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 03/08/2023 Người ký Nguyễn Việt Hùng
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Văn bản khác :