Văn bản quy phạm pháp luật

V/v kiểm tra hiện trường dự án đề nghị cấp phép xây dựng DA Goertek
Số ký hiệu 109/SXD-QLXD Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 03/08/2023 Người ký Nguyễn Xuân Đoàn
Lĩnh vực Ngoại vụ File đính kèm
Nội dung V/v kiểm tra hiện trường dự án đề nghị cấp phép xây dựng DA Goertek
Văn bản khác :